Architectenburo Collee en de Lorm is een maatschap van twee architecten, Jet de Lorm en Bert Collee.
Het buro bestaat sinds 1986 en heeft zicht gericht op woningbouw.

INSPIRATIE
Ieder huis, ieder gebouw verdient een eigen vorm en vertelt zijn eigen verhaal.
Waar staat het, wie gebruikt het, hoe kan het gemaakt worden, deze vragen liggen ten grondslag aan het ontwerp.
Wij vinden het belangrijk, dat de gebouwde omgeving met aandacht en realiteitszin ontworpen wordt, dat de gebouwen goed en doelmatig te gebruiken zijn en dat ze bijdragen aan een milieubewuste en duurzame toekomst.